...

Mobilne Wieże Monitorujące

ochrona wizyjna

Zautomatyzowany system bezpieczeństwa

Zautomatyzowany system bezpieczeństwa

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na zainstalowanie systemów zabezpieczających w swoich firmach. Nowoczesna wideoweryfikacja umożliwia kontrolę i całodobowy monitoring wnętrza obiektu oraz jego obszaru zewnętrznego. Może stanowić również dowód na potrzeby policji w takich sprawach, jak kradzieże czy niszczenie mienia. Podjęcie decyzji o założeniu zautomatyzowanego systemu bezpieczeństwa to, zatem doskonałe rozwiązanie, które posiada mnóstwo zalet.

Do jakich celów może być wykorzystany monitoring?

Wideoweryfikacja powinna być zainstalowana na terenie i wewnątrz przedsiębiorstwa w określonym celu, po to by:

  • zapewnić bezpieczeństwo pracownikom,
  • kontrolować proces produkcji,
  • zapobiegać wykroczeniom, przestępstwom,
  • przeciwdziałać powstawaniu szkody (maszyn, towaru, obiektu),
  • nie wpuszczać na teren firmy nieuprawnionych osób.

Jak działa nowoczesny system bezpieczeństwa?

Aby cieszyć się całkowitą skutecznością monitoringu, w najważniejszych miejscach znajdujących się na terenie obiektu, wystarczy zainstalować system kamer. Specjalny detektor po wykryciu ruchu, nagrywa zdarzenia na danym obszarze. Dzięki temu przedsiębiorstwo jest monitorowane na bieżąco w celu ocenienia sytuacji. W razie jakiegokolwiek zagrożenia, na miejsce zostaje wezwana grupa interwencyjna bądź patrol policji.

Jakie są korzyści zainstalowania zautomatyzowanego systemu bezpieczeństwa?

Zautomatyzowany system bezpieczeństwa to opcja wymagająca zdecydowanie mniejszych inwestycji niż tradycyjna ochrona. Dlaczego? Ponieważ klasyczne systemy to spory koszt początkowy oraz bieżący z uwagi na fałszywe alarmy. Przedsiębiorca decydujący się na nowoczesną wideoweryfikację nie tylko zaoszczędza nawet około 60% środków przeznaczonych na ochronę fizyczną, lecz także zmniejsza ilość potrzebnego sprzętu.

Mimo niesprzyjających warunków meteorologicznych, dzięki zaawansowanym technologiom zautomatyzowany system bezpieczeństwa tworzy zweryfikowane dane alarmowe dla policji, a także zezwala na wysłanie ostrzegawczych sygnałów dźwiękowych, użycie megafonu, oświetlenie terenu światłem białym oraz nagrywanie video w czasie rzeczywistym. Dzięki szybkiej reakcji na zaistniałe zagrożenie, firmy zostają dodatkowo zabezpieczone przed utratą bądź zniszczeniem towaru, sprzętu czy budynku.

Tradycyjne systemy nie gwarantują całkowitej ochrony, ponieważ w łatwy sposób mogą zostać spacyfikowane przez napastników. Wideoweryfikacja natomiast ostrzega przed potencjalnym zagrożeniem już w chwili jego wykrycia. Ponadto, dzięki możliwości zarządzania monitoringiem zdalnie, w prosty sposób można:

  • weryfikować osoby wchodzące i opuszczające teren przedsiębiorstwa, a także tablice rejestracyjne,
  • monitorować temperaturę, wilgotność, zalanie wodami opadowymi oraz zanik napięcia,
  • otwierać i zamykać bramę,
  • uzbrajać i rozbrajać alarm.

Podsumowując, zautomatyzowany system zabezpieczeń poza tym, że skutecznie ochrania przed przedostaniem się na obszar firmy osób niepowołanych, jest świetną inwestycją, która zwróci się w przeciągu kilku miesięcy. Planując zakup kamer, warto, zatem pomyśleć o nowoczesnej wideoweryfikacji.

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.