...

MONITORING PRZEMYSŁOWY

Monitoring przemysłowy

Monitoring przemysłowy wykorzystuje telewizyjne systemy dozorowe, których praca polega na przesyle obrazu z kamer do określonego zestawu monitorów. Dzięki tego typu systemowi możliwe jest fachowe oraz bezpieczne podłączenie monitorujących kamer wideo do odpowiednich urządzeń. Pozwala to również osobom odpowiedzialnym za ochronę na dokładną analizę obrazu. Na monitoringu tym można również odtworzyć przebieg ewentualnych zdarzeń popełnionego przestępstwa. Rozwiązanie to wykorzystuje się nadal przede wszystkim w sporych instytucjach, m.in. bankach, firmach ubezpieczeniowych, na lotniskach, w szkołach itp.

Monitoring przemysłowy - telewizja dozorowa
Monitoring przemysłowy - system automatyki budynkowej

Monitoring przemysłowy - system automatyki budynkowej

Zautomatyzowany system bezpieczeństwa budynków powstał po to, aby zapewnić ochronę zarówno osobom znajdującym się w firmie, jak i mieniu. Pozwala on na pełną kontrolę nad obiektem, w tym kontrolę dostępu do firmy oraz rejestracji czasu pracy. Umożliwia też zarządzanie różnorodnymi urządzeniami monitorującymi, dzięki wykorzystaniu wspólnego stanowiska dyspozytorskiego.

Zalety systemu Inteligentna firma

Nie da się ukryć, że wykorzystanie systemu urządzeń Inteligentna Firma pozytywnie wpływa na wysoki poziom ochrony obiektu. Mnogość urządzeń sprawia, że można dokładnie sprawdzać wiele zdarzeń w jednym czasie. Co więcej, montaż sprzętu Inteligentna Firma przyczynia się także do łatwiejszego sporządzania odpowiednich raportów. Jeśli natomiast dojdzie do niespodziewanej sytuacji, wymagającej interwencji, w łatwy sposób można przejrzeć monitoring każdego z urządzeń. Jest to z pewnością system, który warto wykorzystać nie tylko w dużych zakładach pracy, ale również w mniejszych przedsiębiorstwach. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami, z chęcią omówimy szczegóły montażu oraz odpowiemy na wszystkie pytania.

Monitoring przemysłowy - zalety systemu inteligentna firma
Kontakt

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

DZIAŁ HANDLOWY tel. 502 402 601
INFOLINIA tel. 518 600 601
E-MAIL: biuro@isp24.pl
Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.