NOWOCZESNE
TECHNOLOGIE
W SŁUŻBIE
PRZEDSIĘBIORSTWA

Zamień pracownika ochrony na wideoweryfikację!

Nasza firma – IMPULS SECURITY POLSKA, oferuje nowoczesne i skuteczne technologie usprawniające funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Proponujemy   rozwiązania, które poprawiają efektywność pracowników, a co więcej, umożliwią kontrolę nad ich zaangażowaniem w powierzone zadania. Mowa tutaj między innymi o rejestratorze czasu pracy. 

Cym jest rejestracja czasu pracy?

Rejestracja czasu pracy to zestaw środków umożliwiających skuteczną kontrolę i rozliczenie czasu pracy każdego pracownika. Rejestrator ułatwi weryfikację obecności, nieobecności, pracy w godzinach nocnych i nadliczbowych oraz w dni świąteczne, a także urlopów, spóźnień i nieobecności nieusprawiedliwionych.

Rejestracja czasu pracy – dlaczego warto?

Podstawowym powodem rejestracji czasu pracy przez pracodawcę jest obowiązek prawny. Stanowi o tym art. 149 Kodeksu pracy mówiący, iż pracodawca jest zobligowany do prowadzenia takiej ewidencji, celem prawidłowego naliczenia wynagrodzenia pracownika oraz wypłacenia należnych świadczeń związanych z pracą. Rejestracja czasu pracy ma również wymiar praktyczny, patrząc z punktu widzenia pracodawcy.

Kto i w jaki sposób rejestruje czas pracy?

Rejestracja czasu pracy odgrywa bardzo ważną rolę, nowoczesne urządzenie, jakim jest rejestrator, będzie tutaj dużym ułatwieniem. Elektryczne systemy rejestracji są bezproblemowe w obsłudze i bardzo praktyczne, zwłaszcza w przedsiębiorstwach zatrudniających wiele osób. 

Zalety rejestracji czasu pracy

Elektroniczne rejestratory pozwalają na ewidencję wejść i wyjść pracowników, przez co ich dyscyplinują. Pojawienie się pracownika w zakładzie pracy jest odnotowywane z chwilą jego dotarcia na miejsce – nie ma zatem możliwości matactwa w dokumentach przez nierzetelnych pracowników. Dodatkowo takie rozwiązanie przyśpiesza rozliczenie pracy. Nie bez znaczenia jest jego wpływ na bezpieczeństwo pracowników, gdyż taka kontrola zmniejsza ryzyko pojawienia się osób niepożądanych na terenie zakładu.